Vasa Läkareförening - Vaasan Lääkäriyhdistys rf.

Aktuellt medlemsbrev - Ajankohtainen jäsenkirje:

Till framsidan /pääsivulle

Tervetuloa Vaasan lääkäriyhdistyksen kuukausikokoukseen! 

Välkommen till Vasa läkareföreningens månadsmöte! 

 

Måndag / Maanantai 28.10.2019  

Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center, 65100 Vasa / Vaasa 

 

Program / Ohjelma: 

17.30 Kaffe / Kahvi  

18.00 Uuden sukupolven geenidiagnostiikasta  

professori Janna Saarela, johtaja, Norjan molekyylilääketieteen instituutti NCMM          

19.00 Middag och föreningens månadsmöte / illallinen ja yhdistyksen kuukausikokous 

20.30 Tilaisuus päättyy 

 

Anmälningar / Ilmoittautumiset 

senast. 23.10.2019 mennessä: tiina.kaukopaasi@sanofi.com 

Anmäla ev. allergier - Muista ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-aineallergiasi. 

 

 

VLF styrelse – VLY johtokunta